Sztuka Powieści

4.4 звезд, основано на 69 отзывах

RUR 624.12
В наличии

Jak pracują wielcy pisarze? O tajemnicach  swojego warsztatu opowiedzieli w wywiadach dla "The Paris Review" między  innymi nobliści William Faulkner, Gabriel Garcia Marquez i Ernest  Hemingway, a także najbardziej cenieni współczesni autorzy, jak Michel  Houellebecq czy Jonathan Franzen

The New York Times nazwa t ksi k najbardziej niezwyk ym i wyczerpuj cym zbiorem wywiad w, jaki istnieje , za Times Literary Supplement of London dodawa ta ksi ka zaintryguje i zachwyci ka dego powa nego czytelnika i pisarza

Mo e nawet zainspirowa .

Wszystkie rozmowy ukaza y si pierwotnie w jednym z najbardziej znanych magazyn w literackich wiata, ukazuj cym si po angielsku w Pary u od ponad 60 lat